Długoterminowe inwestowanie w akcje – charakterystyka strategii

Warto mieć świadomość, że inwestowanie w akcje, czyli gra na giełdzie nie musi mieć charakteru spekulacji. Może bowiem przyjąć formę inwestowania długoterminowego. Na czym polega ta strategia? Jakie narzędzia są używane przy długoterminowym inwestowaniu w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia zakładająca zakup papierów wartościowych, których wartość ma wzrosnąć w długim horyzoncie czasowym. W tym przypadku inwestor z reguły nie zakłada konkretnego terminu sprzedaży akcji, ponieważ analizy portfela oraz ewentualnych modyfikacji jego składu dokonuje przeważnie raz na kilka miesięcy opierając się na analizie fundamentalnej. Inwestując długoterminowo w akcje można również liczyć na wypłatę ewentualnych dywidend, które powiększają uzyskiwaną stopę zwrotu. Warto podkreślić, że jest to strategia, która nie wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych oraz podejmowania błyskawicznych decyzji. Doskonale sprawdza się np. w przypadku inwestowania z myślą o emeryturze, czy studiach dzieci.

Jak inwestować długoterminowo w akcje?

Inwestowanie w akcje w perspektywie długoterminowej z technicznego punktu widzenia niczym nie różni się od spekulacji, co oznacza, że wymaga posiadania rachunku maklerskiego. Obecnie można go otworzyć i obsługiwać przez Internet, co sprawia, że inwestowanie jest nie tylko wygodne, ale również szybkie. Chcąc otworzyć tego typu rachunek maklerski kliknij tutaj, co sprawi, że zostaniesz przeniesiony do oferty brokera. Jego wybór również jest bardzo istotny, ponieważ wpływa nie tylko na wysokość potencjalnych zysków (ze względu na pobierane opłaty), ale również możliwości inwestycyjne (ze względu na dostęp do światowych giełd). O tym jak go dokonać można przeczytać w artykule przedstawiającym najważniejsze aspekty przy wyborze rachunku maklerskiego.

Analiza fundamentalna – podstawowe narzędzie wykorzystywane przy długoterminowym inwestowaniu w akcje

Jak już wspomniano długoterminowe inwestowanie w akcje opiera się na analizie fundamentalnej. Jest to narzędzie pozwalające ocenić, czy akcje danej spółki są właściwie wycenione, czyli czy ich giełdowa wycena jest zaniżona lub zawyżona. Pozwala to wytypować spółki, których akcje są niedoszacowane, a co za tym idzie w długoterminowej perspektywie ich wartość powinna rosnąć. W przypadku analizy fundamentalnej pod uwagę brane są przede wszystkim fundamenty spółki (jej struktura, finanse, plany inwestycyjne itp.) oraz dane makroekonomiczne płynące z całej gospodarki lub danego sektora.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia, która może przynieść stabilne zyski. Jest również mniej wymagająca czasowo niż spekulacja, co wynika z faktu, że nie wymaga ciągłego śledzenia notowań.