Jak wyglądają inwestycje w kontrakty CFD na ropę naftową?

Inwestowanie jest sztuką wyboru do portfela inwestycyjnego takich instrumentów, które przyniosą zyski i zabezpieczą posiadacze przed nadmiernym ryzykiem. Dla dywersyfikacji inwestycji w portfelu warto wprowadzić do niego na przykład surowce, takie jak ropę naftową. Można w nią inwestować z wykorzystaniem kontraktów CFD. Na czym to polega i jak przebiegają tego rodzaju inwestycje?

Kontrakt na różnicę kursową – CFD

W surowce, do grona których zalicza się też ropę naftową, nie trzeba inwestować w sposób bezpośredni. Nie musimy kupować baryłki ropy, by zacząć lokować pieniądze w surowce energetyczne. Możemy to zrobić w zupełnie inny sposób. Mianowicie kupując kontrakty CFD. To kontrakty na różnice kursową, które są umową zawieraną pomiędzy dwoma stronami. Zobowiązują się one do rozliczenia kwoty, która równa jest różnicy pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia pozycji. Kontrakt na różnice kursową jest instrumentem pochodnym, w przypadku którego bazą mogą być różne aktywa, w tym surowce, takie jak ropa naftowa. Tak naprawdę po zakupie kontraktu CFD na ropę inwestor nie staje się właścicielem jakiejkolwiek ilości surowca, ale spekuluje jego ceną. Może zakładać się w ramach kontraktów CFD, czy cena ropy naftowej w danym czasie wzrośnie czy spadnie. To zaleta kontraktów na różnice kursową, ponieważ w praktyce można na nich zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen danego aktywa.

Czy ropa naftowa to dobry wybór inwestycyjny?

Ropa naftowa jest znanym surowcem służącym do pozyskiwania energii elektrycznej. Wybija się ona na tle innych rodzajów surowców stosowanych do produkcji energii. Dlatego też jest popularnym towarem handlowym. Obecnie stanowi ona aż 33 proc. podaży energii w skali światowej. Stosowana jest do produkcji paliw płynnych, ale i smarów, asfaltu czy materiałów syntetycznych. Ma więc szerokie zastosowanie w różnych gałęziach globalnej gospodarki.

Jej cena waha się na rynkach towarowych. W największym stopniu reaguje na siły popytu i podaży. Jeśli pojawia się zwiększony popyt na ropę, jej cena automatycznie wzrasta. Różnica pomiędzy podażą i popytem na ropę prowadzi do pojawienia się lub do ograniczenia jej zapasów, jakimi dysponują producenci. Rynek ropy jest dobrze zbilansowany i nie jest elastyczny względem jej ceny. Nawet jeśli ropa drożeje, to popyt na nią nie jest diametralnie ograniczany.

Na cenę ropy oddziałują polityczne czynniki, jak strajki w spółkach wydobywczych, zamieszki polityczne w krajach mających opinię potentata na rynku ropy. Zobacz: https://www.xtb.com/pl/oferta/dostepne-rynki/towary/oil

Dlaczego handel na ropie to opłacalna inwestycja?

Ropa jest surowcem powszechnie wykorzystywanym, o ogromnym znaczeniu globalnie. Jej wycena wskazuje, w jakiej kondycji znajduje się światowa gospodarka. Przy poważnych kryzysach, ceny ropy naftowej maleją, aby odbić się, gdy koniunktura zaczyna rosnąć. Handel ropą naftową jest płynny i ciągły, co oznacza dla inwestora tyle, że transakcje może on zawierać właściwie przez całą dobę, od poniedziałku do piątku. Ceny ropy naftowej zmieniają się w cyklach koniunkturalnych. Obserwacja tego, co dzieje się w krajach, w których wydobywa się najwięcej ropy naftowej, pozwala obrać właściwy kurs przy kupowaniu kontraktów CFD na ropę.

Inwestor może więcej zarabiać na takich instrumentach pochodnych, jeśli skorzysta ze zjawiska lewarowania, czyli dźwigni finansowej, choć musi mieć wtedy na uwadze zwiększone ryzyko, jakie w takim przypadku ponosi. Sprawdź też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/godziny-handlu