Na czym polega upadłość konsumencka?

Popadnięcie w długi nie jest niczym przyjemnym, ale nie musi oznaczać końca świata. Istnieją metody prawne, które umożliwiają pozbycie się komornika czy windykatorów i umożliwiają próbę rozpoczęcia nowego życia z czystą kartą. Mowa tu o upadłości konsumenckiej, czyli procedurze przeznaczonej dla zadłużonych osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawdź nasz artykuł i poznaj szczegóły!

Upadłość konsumencka – co to?

Bankructwo na skutek długów może przytrafić się każdemu. Czasem jest wynikiem powtarzających się zaniedbań i nietrafionych decyzji, a innym razem wypadkową kumulujących się nieszczęść. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na zatrzymanie spirali rosnących długów i ustalenie ugodowego oraz przede wszystkim realnego planu na spłatę wszystkich wierzycieli.

Upadłość konsumencka zapoczątkowuje postępowanie egzekucyjne. Polega ono na wyznaczeniu syndyku, który zabezpieczy mienie osoby zadłużonej i będzie nim zarządzał oraz likwidował w taki sposób, by umożliwić spłatę wierzycieli. W wyjątkowych okolicznościach sąd może odstąpić od powyższych procedur i umorzyć zobowiązania osoby ogłaszającej upadłość, jest to jednak bardzo rzadkie i obarczone restrykcyjnymi warunkami.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest prostą i rutynową czynnością. Wniosek podlega szczegółowej weryfikacji sądu, który bada czy istnieją przesłanki do tego, by przychylić się do takiej prośby. Ma to na celu udowodnienie braku umyślnego działania prowadzącego do niewypłacalności.

Korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Samodzielne radzenie sobie z wierzycielami jest stresujące i znacząco pogarsza komfort psychiczny. Utrudnia także wyjście na prostą. Upadłość konsumencka jest w takich wypadkach często najlepszym wyjściem, które umożliwi uzyskanie oddłużenia i dzięki temu powrót do normalnych warunków życiowych.

Główną zaletą ogłoszenia upadłości jest zatrzymanie naliczania odsetek, co powoduje ustabilizowanie długu i zapobiegnięcie jego dalszemu wzrostowi. Postępowanie egzekucyjne reguluje także sposób spłaty zobowiązań pomiędzy wszystkimi stronami w sposób realistyczny i odpowiednio rozłożony w czasie. Dzięki temu wierzyciele mają pewność, że odzyskają swoją należność, a dłużnik może ją spłacać w sposób kontrolowany.

W ten sposób upadły może powrócić do normalnego funkcjonowania i zyskać na nowo stabilność finansową i życiową.

Upadłość konsumencka – Poznań i okolice

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną zagadnieniem upadłości konsumenckiej i mieszkasz w Wielkopolsce, koniecznie sprawdź ofertę poznańskiej kancelarii prawnej Upper Case. Z pomocą ich usług możesz przejść przez cały proces w komfortowy i szybki sposób, ograniczając stres związany z ogłaszaniem bankructwa do minimum.

Pamiętaj, że upadłość konsumencka to procedura, która może być wszczęta zarówno na zadłużonego konsumenta, jak i wierzycieli. Niezależnie od tego, po której stronie się znajdujesz, możesz uzyskać pomoc. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź stronę kancelarii Upper Case i zapoznaj się ze szczegółami dostępnymi pod hasłem upadłość konsumencka Poznań!