Rozwód a dzieci – jak ustalić kontakty?

Rozwód jest trudnym okresem dla całej rodziny. Byli małżonkowie nie tylko muszą ułożyć sobie nowe życie, ale także m.in. ustalić zasady, dotyczące dalszego wychowywania dzieci. W wielu przypadkach wiąże się to ze sporami i negatywnymi emocjami. Bywa, że jeden z rodziców utrudnia drugiemu spotkania ze swoją pociechą, co może niekorzystnie wpływać na rozwój młodego człowieka. Wyjaśniamy jak ustalane są zasady kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

Na czym mogą polegać kontakty z dzieckiem?

Każdy rodzic, nawet po rozwodzie, ma zarówno prawo, jak i obowiązek utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem oraz uczestniczenia w jego życiu. Wyjątkiem od tych zasad są przypadki, w których powodem rozstania jest np. wcześniejsza przemoc ze strony jednego z rodziców.

Istnieje wiele różnych form kontaktu. Rodzic może kontaktować się ze swoim dzieckiem osobiście, telefonicznie, online lub listownie. Rodzaj spotkań, ich częstotliwość i czas trwania zwykle zmieniają się z wiekiem dziecka, ale także w zależności od okoliczności rodzinnych oraz potrzeb syna bądź córki. Spotkania mogą trwać krótko (np. 8 godzin) lub kilka dni czy tygodni. Wiele dzieci nocuje tylko od czasu do czasu w domu drugiego rodzica (np. na weekendy), inne spędzają naprzemienne z matką bądź ojcem całe ferie zimowe czy wakacje. Każda para wypracowuje swoją indywidualną rutynę, w zależności od okoliczności, wieku i potrzeb dzieci. Często w takich sytuacjach doradza każdemu z małżonków adwokat Prawo rodzinne w Warszawie to jedna z dziedzin, w której najczęściej korzysta się z usług prawników.

Jak ustalane są kontakty z dziećmi po rozwodzie?

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga m.in. o takich kwestiach, jak władza rodzicielska oraz kontakty rodzica z dzieckiem (to dwa odrębne aspekty). Orzeczenie powinno jasno wskazywać, czy to matka, czy ojciec będzie sprawował władzę rodzicielską, choć może być ona pozostawiona także obojgu rodzicom. Sąd decyduje również z kim zamieszka dziecko. Oczekuje się, że rodzice ustalą między sobą warunki kontaktu z dzieckiem, a następnie przedstawią je przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli jednak rozwodzącym się małżonkom nie uda się dojść na tej płaszczyźnie do porozumienia, powinni złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Sąd rodzinny w toku sprawy, bazując na zebranych dowodach, złożonym wniosku, odpowiedzi na ten wniosek oraz opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów ustali formę, a także sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Co istotne, nadrzędnym celem wymiaru sprawiedliwości w tej kwestii jest dobro dziecka. Dlatego też tak ważne będzie odpowiednie przygotowanie wniosku o uregulowanie kontaktów – argumenty w nim zawarte oraz zasady kontaktów mogą w danej sprawie okazać się decydującym czynnikiem.

Adwokat prawo rodzinne Warszawa – dlaczego warto skorzystać z pomocy?

Zarówno w przygotowaniu wniosku o uregulowanie kontaktów z dziećmi, jak i w mediacjach pomiędzy małżonkami czy wielu innych kwestiach, dotyczących rozwodu, pomocy może udzielić wyspecjalizowany prawnik. Dzięki jego wsparciu ogranicza się stres, związany z całym postępowaniem oraz zwiększa szansę na pomyślne zakończenie sprawy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: „adwokat prawo rodzinne Warszawa” by szybko znaleźć kontakt do wielu renomowanych specjalistów, którzy udzielą niezbędnej pomocy.