Dlaczego inwestycja w fundusze ETF to lepsze rozwiązanie niż fundusze zarządzane aktywnie?

Standardowe fundusze inwestycyjne czy ETF-y? Które z rozwiązań jest lepsze? Takie pytania zadaje sobie wielu inwestorów z całego świata, zwłaszcza początkujących. Osoby stawiające pierwsze kroki w inwestowaniu powinny przede wszystkim zdawać sobie sprawę z różnic, jakie są między tymi dwoma typami produktów inwestycyjnych. Z jakiego powodu inwestycja w fundusze ETF jest lepszym rozwiązaniem aniżeli postawienie na standardowe fundusze inwestycyjne? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Czym są fundusze ETF?

Czym są i jak działają fundusze ETF? Nazwa ta pochodzi z języka angielskiego – ETF, czyli Exchange Traded Fund, to giełdowy fundusz inwestycyjny, który działa na podobnych, ale innych zasadach niż klasyczne fundusze inwestycyjne. Najważniejszą różnicą jest fakt, iż fundusze ETF mają za zadanie odwzorowywać indeksy poszczególnych surowców, np. akcji, obligacji czy metali.

Dzięki inwestycji w ETF-y można w dość krótkim czasie zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Liczba różnic pomiędzy ETF-ami a standardowymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi w sposób aktywny jest zatem dość duża i ma to znaczenie dla całego procesu inwestycyjnego. Tym, co łączy oba typy funduszy, jest fakt, iż tego rodzaju inwestycje są obarczone ryzykiem. Zanim ulokujemy swoje środki w jakikolwiek fundusz, powinniśmy w pierwszej kolejności dowiedzieć się więcej na temat jego specyfiki oraz istniejących zagrożeń. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych przez nas środków.

ETF czy standardowy fundusz inwestycyjny? Która z opcji jest korzystniejsza dla początkujących?

Fundusz inwestycyjny w standardowej wersji działa na takiej zasadzie, że jest sposobem na wspólne ulokowanie określonych środków finansowych. Uczestnicy wpłacają środki, a podmioty zarządzające funduszem lokują je w taki sposób, by stopa zwrotu uzyskana z tego tytułu była jak najwyższa. Najważniejszą cechą charakterystyczną standardowych funduszy inwestycyjnych jest fakt, iż nie są one notowane na giełdzie – w przeciwieństwie do ETF-ów. 

ETF-y zalicza się do grona funduszy inwestycyjnych, jednakże działają one na zupełnie innych zasadach. Jednostki uczestnictwa ETF-ów są traktowane jak papiery wartościowe, zaś klasyczne fundusze inwestycyjne nie są na giełdzie.

Które z rozwiązań przynosi inwestorom większe możliwości i korzyści? Fundusze ETF mają jedną, istotną przewagę. Chodzi o to, że poprzez kupno ETF-ów zyskujemy od razu możliwość zdywersyfikowania swojego portfela inwestycyjnego. Jest także mniejsze ryzyko utraty środków, ponieważ nawet gdy pewne kategorie aktywów zanotują spadki, pozostałe mogą odnotować wzrost.

Jak wygląda poziom ryzyka?

Zarówno na standardowych funduszach inwestycyjnych jak i ETF-ach można stracić. Do spadku wartości ETF-ów dochodzi najczęściej wtedy, gdy na giełdzie obserwowana jest bessa. Trzeba też pamiętać o tym, że każdy z funduszy inwestycyjnych wyróżnia nieco inny poziom ryzyka. Największe ryzyko inwestycyjne dotyczy funduszy akcyjnych. Ryzyko dotyczy także osób, które stawiają na ETF-y. Jest to jednak lepsza opcja dla osób początkujących i tych, którym zależy na stosunkowo prostej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.