Na czym polega klasyfikacja gruzu?

Kiedy pojawia się potrzeba wywozu gruzu, najlepiej wezwać fachowców. Wynika to z wielu powodów, jednak jednym z nich jest nieco skomplikowana klasyfikacja gruzu. Otóż nie każdy gruz jest taki sam, a jego właściwa klasyfikacja ma znaczenie. Na czym ona polega i czemu jest ważna?

Gruz i jego rodzaje

Najogólniej rzecz ujmując, gruz to po prostu odpady pobudowlane. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak szerokie jest to pojęcie. W końcu odpady pobudowlane mogą być bardzo różne. Zupełnie inny będzie ich skład w przypadku gruzu po remoncie pokoju, a inny po budowie biurowca. Poza tym znaczenie mają również warunki, w których wykonywano prace budowlane i to, w jaki sposób to robiono. Tym samym, odpady mogą być bardzo różne. Dlatego też dokonuje się klasyfikacji gruzu, której główne kryterium stanowi skład odpadów. W ten sposób wyróżniamy:

  • gruz czysty,
  • gruz mieszany,
  • gruz zanieczyszczony.

Pierwszy z wymienionych, czyli gruz czysty, to odpady, które nadają się do ponownego wykorzystania i to na wiele sposobów. Przede wszystkim z gruzu takiego tworzy się różnorodne kruszywa wykorzystywane później w budownictwie. W tym przypadku wywóz gruzu odbywa się do miejsca, w którym dochodzi do przetworzenia odpadów. W składzie gruzu czystego znajdują się niektóre odpady pochodzenia naturalnego, na przykład zanieczyszczona ziemia, jednak są tam również ceramika, czy resztki cegieł bądź bloków betonowych.

Gruz mieszany to ten sam skład co w przypadku gruzu czystego, jednak w niewielkim stopniu zanieczyszczony, takimi odpadami, jak na przykład: siatki montażowe, wełna mineralna, czy elementy drewniane. Również w tym przypadku możliwe jest ponowne wykorzystanie odpadów, jednak już nie w tak szerokim zakresie, jak ma to miejsce w przypadku gruzu czystego.

Natomiast gruz zanieczyszczony to taki, który oprócz wymienionych powyżej odpadów, zawiera też takie, które całkowicie dyskwalifikują go z możliwości ponownego wykorzystania. Zaliczyć tu można gumę, papę, czy też spaleniznę. Widać zatem, jak ważne jest odpowiednie sklasyfikowanie odpadów. Dlatego wywóz gruzu warto zlecić doświadczonym fachowcom.