Jak zaksięgować fakturę?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ewidencjonowanie wydatków i przychodów. Jest to niezbędne w celach podatkowych oraz na wypadek ewentualnej kontroli. Brak ujęcia faktury w Księdze Przychodów i Rozchodów może skutkować poważnymi konsekwencjami. Ponadto, możliwość odliczenia kosztów od przychodu sprawia, że księgowanie faktur jest również w interesie przedsiębiorcy. Jednak czynność ta nie zawsze przebiega tak samo i często sprawia wiele kłopotów. Dlatego większość przedsiębiorców decyduje się powierzać księgowość profesjonalnym biurom rachunkowym.

Procedura księgowania faktur

Przebieg procedury księgowania faktur w dużej mierze zależy do branży i specyfiki transakcji. Ponadto w grę wchodzi również kwestia tego, czy mamy do czynienia z fakturą VAT czy też nie. Warto podkreślić, że faktura może być księgowana standardowo lub z tak zwanym odwrotnym obciążeniem. Wszystko to sprawia, że kwestia poprawnego księgowania faktur nie jest prosta i trudno tutaj o uniwersalne rady. Niemniej jednak pewne kwestie pozostają niezmiennie w każdym lub w niemal każdym przypadku.

Przede wszystkim warto pamiętać, że przychód powstaje wtedy, gdy dojdzie do transakcji. Data wystawienia faktury nie ma tutaj znaczenia. Innymi słowy, jeśli do transakcji sprzedaży towaru lub usługi dojdzie we wrześniu, a faktura zostanie wystawiona dopiero w październiku i tak należy ją zaksięgować z datą faktycznego przeprowadzenia transakcji.

Profesjonalna księgowość

Księgując faktury należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wszystkich danych. Ponadto, należy zadbać o to, aby zarówno sprzedawca, jak i kupujący otrzymali identyczne faktury. We wstępie wspomnieliśmy również o fakturach z odwróconym obciążeniem. Mowa tutaj o fakturach, których tryb rozliczenia przerzuca obowiązek opłacenia podatku VAT na nabywcę. Prawo do takiego rozliczenia przysługuje przedsiębiorcom działającym w określonych branżach. Jak widać, kwestie związane z ewidencją faktur są skomplikowane. Dlatego aby księgowość była prowadzone bezbłędnie, warto zlecić ją specjalistom.