Kryteria oceny oferty na usługę porządkową

Każdy zamawiający usługę porządkową kieruje się wyborem według przyjętych standardów i polityki swojej firmy. Miernikami w przypadku wyboru firmy porządkowej do sprzątania powierzchni biurowej mogą być rozmaite czynniki. W artykule omówimy najistotniejsze z nich.

1. Cena

Koszt usługi zawsze jest ważny, ale nie najważniejszy. Zamawiający powinien ocenić ofertę, nie tylko biorąc pod uwagę ile zapłaci za usługę, ale także koszty, które w związku z oferowaną usługą będzie zobowiązany zapłacić innemu podmiotowi, np. nabywając materiały eksploatacyjne. Każda firma sprzątająca cennik ma ustalony jedynie orientacyjnie, ponieważ obiekty są wyceniane indywidualnie, w zależności od powierzchni, potrzebnej liczby personelu, chemii, środków higienicznych i wielu innych czynników.

2. Stała zaufana ekipa porządkowa

Stały personel sprzątający jest niezwykle ważny, ponieważ często pracownicy podpisują klauzulę o tajemnicy przedsiębiorstwa, otrzymują karty dostępu. Stają się więc niejako częścią firmy zleceniodawcy. Ciąży na nich odpowiedzialność moralna i prawna względem klienta. Częste zmiany pracowników ekipy porządkowej są niepożądane.

3. Wysoka jakość artykułów higienicznych

Na rynku jest duży wybór artykułów higienicznych. Papier toaletowy czy ręczniki papierowe mogą być w kolorze szarym, zielonym, a nawet różowym; wykonane z makulatury, z bielonej makulatury, celulozy; jednowarstwowy, dwu-, czterowarstwowy. Od wyboru klienta oraz liczby pracowników, będzie zależał efekt końcowy oferty. Jeżeli klient życzy sobie, aby w kontrakt na usługi porządkowe wliczone były również środki higieniczne, oferta będzie zawierała dodatkowy koszt w przeliczeniu zużycia na liczbę pracowników.

4. Nowy sprzęt

Jeśli klient upiera się, aby na jego obiekcie firma sprzątająca wykonywała prace tylko przy użyciu nowego sprzętu, powinien być świadomy, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które będą wliczone w koszty usługi porządkowej.

 5. Certyfikowane środki chemiczne

Certyfikowane, skuteczne środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni mogą wydawać się na początku dużym kosztem, który z upływem czasu zwraca się w postaci jakościowo wyglądającej powierzchni. Ponadto dobre środki są skoncentrowane, dzięki czemu są wydajniejsze. Oczywiście zawsze istnieje możliwość zastosowania zamienników. Musi się to jednak odbyć za zgodą klienta. Wykonawca podejmując samodzielnie taką decyzję będzie po prostu nieuczciwy.

 6. Stały nadzór kierownika nad zespołem sprzątającym

Stały nadzór kierownika nad zespołem porządkowym jest bardzo ważny. To on na bieżąco rozwiązuje problemy, dzięki czemu jest w stanie natychmiast zareagować na zgłoszenie klienta. W przypadku zleceniodawcy czas jest bardzo ważny. Klienci zazwyczaj są niewzruszeni trudną sytuacją, w jakiej mógł znaleźć się wykonawca i stanowczo egzekwują postanowienia umowy na świadczenie usług porządkowych.

7. Szybki czas reakcji na awarię

Dobra organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji usługi porządkowej będą miały znaczący wpływ na jakość i terminowość wykonania zlecenia. Serwis posprzedażny i pomoc techniczna mogą mieć wpływ na wybór dostawcy usług sprzątających.

 8. Odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ich zakładzie jest niższy niż 6 procent, mają obowiązek umieszczania comiesięcznych wpłat na Fundusz PFRON. Jeżeli firma sprzątająca jest Zakładem Pracy Chronionej, wówczas daje możliwość obniżenia składek odprowadzanych na PFRON. Szczegółowe informacje i podstawę do udzielenia ulgi na PFRON stanowi następujący akt prawny: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 14 z 2008r. z późniejszymi zmianami).

 9. Kryteria dodatkowe

Dodatkowymi kryteriami branymi pod uwagę przy sprzątaniu hal magazynowych i terenów zewnętrznych będą:

  1. Sprzęt: Różnorodność maszyn (maszyny samojezdne o dużej szerokości roboczej, mniejszej do wąskich alejek, maszyny ręczne, kosiarki, podkaszarki itp.) będzie dużym atutem, ponieważ każdy sprzęt przyda się w zależności od sytuacji, co dla klienta jest bardzo ważnym kryterium.
  2. Własny serwis maszyn: Z pewnością posiadanie własnego parku maszyn będzie ogromnym atutem w oczach klienta. Świadomość, że firma porządkowa zapewnia sprzęt na każdą okazję jest budująca i zawsze mile postrzegana.

Zadaniem wykonawcy usług porządkowych jest przekonanie potencjalnego klienta, że wyliczona cena jest adekwatna do prac oferowanych na obiekcie. Ważna jest przede wszystkim JAKOŚĆ – klient musi zostać uświadomiony, że w minimalnym budżecie nie da się zawrzeć dobrej jakości. Powyższa argumentacja da obraz klientowi na co może liczyć, jeśli przyjmie rozsądny budżet na sprzątanie swojej firmy. Kalkulacja ceny do jakości, za i przeciw powinna przynieść drogą eliminacji oczekiwany sukces. Pamiętajmy, że każdą ofertę możemy w późniejszym czasie zmodyfikować.