Wywóz gruzu – przepisy

Jedną z pozostałości po wykonaniu prac rozbiórkowych, przebudowy domu lub mieszkania, a nawet drobnego remontu, zwykle są mniejsze lub większe sterty gruzu. Wiele osób zastawia się, jak można legalnie pozbyć się tego kłopotliwego odpadu. Czy gruz można potraktować jak śmieci komunalne i wyrzucić do pojemnika? Jak zgodnie z prawem zorganizować wywóz gruzu i czy przechowywanie go na działce jest bezpieczne?

Gruz – uciążliwy i niebezpieczny odpad!

Zalegający na działce, placu budowy czy na podwórku gruz, podobnie jak pozostałe odpady po budowie lub rozbiórce, nie tylko nieestetyczne wygląda, ale stanowi także poważne niebezpieczeństwo. Jego nieodpowiednie przechowywanie zagraża zarówno zdrowiu oraz życiu ludzi (w tym zwłaszcza dzieci), jak i – co równie istotne – środowisku. W zaprawach, klejach oraz pozostałych materiałach i chemii budowlanej, mogą znajdować się niebezpieczne substancje, które przenikając do gleby lub wód mogą powodować ich skażenie.

Wywoź gruzu – co mówi prawo?

W związku z powyższym nie może dziwić, że kwestia wywozu gruzu oraz jego magazynowanie podlega odpowiednim przepisom prawnym, a niestosowanie się do nich może narazić nas na sankcje. Zgodnie z art. 162 Kodeksu wykroczeń, wywożenie śmieci do lasu podlega karze grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

Mandat karny do 1500 zł możemy jednak również otrzymać za nieutrzymanie porządku na własnej posesji, a jedną z przesłanek uprawniających do nałożenia takiej kary na właściciela nieruchomości jest właśnie składowanie gruzu na działce. Nie chcąc narażać się na tego rodzaju kary, najlepiej zadbać o profesjonalny odbiór odpadów budowlanych, np. zamawiając online wywóz gruzu Łódź w Smieci.eu.

Czy gruz można wyrzucić do śmieci?

Należy jasno stwierdzić, że gruz nie jest traktowany jak odpady komunalne, które każdego dnia wyrzucamy do pojemników na śmieci segregowane lub zmieszane. Nie możemy więc pod żadnym pozorem wyrzucać fragmentów cegieł, pustaków, pokruszonego betonu, rozdrobnionej dachówki lub innych podobnych odpadów do kosza, domagając się ich odbioru przez służby komunalne. Takie postępowanie również narazi nas na wysokie kary.

Jak bezpiecznie i legalnie zorganizować wywóz gruzu?

Co zatem zrobić z gruzem zalegającym po pracach budowanych lub rozbiórkowych? Najbezpieczniejszym, a do tego w pełni legalnym sposobem na jego pozbycie się, jest zlecenie wywozu profesjonalnej firmie, dysponującej uprawnieniami do odbioru, przewozu oraz utylizowania gruzu. Odpad taki powinien być magazynowany oraz transportowany w specjalnych kontenerach lub przystosowanych do tego workach, co pozwala zagwarantować bezpieczeństwo oraz ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

Zamów wywóz gruzu online i pozbądź się problemu

Zlecając wywóz odpadów budowlanych Łódź w Smieci.eu, możesz nie tylko szybko i niedrogo, ale również wygodnie, bo bez wychodzenia z domu, znaleźć firmę, która w umówionym terminie odbierze od Ciebie odpady, rozwiązując problem zalegającego po drobnym lub długotrwałym remoncie gruzu.