Obowiązki prawne tłumacza

Na każdym tłumaczu ciąży bardzo duża odpowiedzialność związana z koniecznością prawidłowego przetłumaczenia ważnego dokumentu lub tekstu. Wynika to z faktu, że z pozoru mało istotne błędy mogą mieć trudne do przewidzenia konsekwencje. Z tego powodu zawód tłumacza wiąże się z koniecznością zachowania pełnego skupienia, zaangażowania i przede wszystkim brania odpowiedzialności za swoją pracę.

Profesjonalne biuro tłumaczeń zatrudnia wyłącznie sprawdzonych specjalistów, którzy zachowują szczególną ostrożność nawet w trakcie rutynowych zadań. Jakie obowiązki prawne ciążą na tłumaczu? Dlaczego warto je znać?

Jakie obowiązki ma tłumacz?

Przyczyny nieprawidłowego tłumaczenia mogą być różne, począwszy od niedostatecznej nieznajomości danej branży, poprzez źle dobraną terminologię, aż po całkowity brak wiedzy specjalistycznej w obrębie danej tematyki. Bez względu na przyczynę popełnionego błędu (lub błędów), tłumacz jest za nie odpowiedzialny przed zleceniodawcą. Odpowiedzialność cywilna wynika z umowy między tłumaczem a klientem, którą przed rozpoczęciem współpracy podpisały obie strony. Na podstawie tej umowy wierzyciel ma praw zażądać od dłużnika świadczenia.

Biuro tłumaczeń, a dokładniej pracownicy mają obowiązek wykonać zleconą pracę w sposób rzetelny, prawidłowy i przede wszystkim na czas. Jeżeli tak się nie stanie, zleceniodawca może żądać od tłumacza m.in. naprawienia szkód, które zostały spowodowane przekroczeniem terminu wykonania zlecenia (artykuł 477 k.c.)

Biuro tłumaczeń – co jeszcze warto wiedzieć o współpracy z tłumaczami?

W wyniku opóźnień w pracy tłumacza, potrzeba skorzystania z jego usług może wygasnąć. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest konieczność złożenia przetłumaczonych dokumentów w wyznaczonym terminie. Osobie zlecającej usługę tłumaczenia wspomniane dokumenty nie są już potrzebne, gdy czas na ich składanie upłynął (upłynął również termin zapisany w umowie). W takim przypadku klient może nie tylko nie przyjąć takiego świadczenia, ale również żądać naprawienia szkód.

Dowiedz się więcej: biuro tłumaczeń Łódź