Badania lekarskie do prawa jazdy – jakie potrzeba zrobić?

Przyszli kierowcy przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy muszą odbyć odpowiednie badania lekarskie. Są one konieczne, żeby wykluczyć przeciwskazania, które mogłyby wykluczyć kandydata z uczestnictwa w egzaminie. Jakie badania trzeba przeprowadzić, ile kosztują i jak się do nich odpowiednio przygotować? Zapraszamy do artykułu poniżej, w którym odpowiemy na te pytania.

Jak przebiega badanie lekarskie niezbędne do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy? 

Badanie tego typu często organizowane jest przez szkołę jazdy, w zaprzyjaźnionej placówce, lub u lekarza medycyny pracy. Procedura przebiega dość szybko i nie jest nieprzyjemna. Lekarz wykonuje badania wzroku, słuchu, równowagi oraz układu ruchu. Przeprowadza też ankietę dotyczącą potencjalnych lub przebytych chorób oraz ocenia, w jakim stanie psychicznym jest pacjent i czy ma skłonności do agresji oraz alkoholu. Pobrana jest również krew i sprawdzony poziom cukru, aby wykluczyć cukrzycę. Należy poinformować lekarza o noszeniu okularów lub soczewek, wtedy badanie koniecznie zostanie przeprowadzone przy ich użyciu. Jeżeli lekarz stwierdzi, że badany posiada poważną wadę wzroku lub inne schorzenie, zostanie skierowany do specjalisty na kolejne badania, a wizyta u lekarza medycyny pracy zostanie dokończona po dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji. 

Podczas badania dokonuje się oceny: 

 • wzroku 
 • słuchu 
 • układu sercowo-naczyniowego 
 • stanu psychicznego 
 • układu nerwowego 
 • układu ruchu 
 • układu oddechowego 
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu 
 • czynności nerek 
 • cukrzycy 
 • Stosowanie preparatów leczniczych mogących mieć wpływ na prowadzenie pojazdów. 
 • Zaburzeń stanu zdrowia, które mogłoby być niebezpieczne podczas jazdy. 
 • Objawów uzależnienia od substancji odurzających. 

W przypadku osób chorych na padaczkę oraz cukrzycę konieczne będzie przyniesienie na badanie potrzebnych dokumentów (Karty konsultacji diabetologicznej – cukrzyca; Karty konsultacji neurologicznej) wystawionych przez lekarza prowadzącego. 

Ile kosztuje badanie? 

Badanie niezmiennie kosztuje 200 PLN. Jest to kwota, która tyczy się zarówno osób, które po praz pierwszy przystępują do egzaminu, jak i dla tych, którzy starają się o przedłużenie lub odzyskanie dokumentu. 

Jak przygotować się do badań i co ze sobą zabrać? 

Badanie nie wymaga większego przygotowania. Na pewno pacjent powinien być wyspany oraz nie być pod wpływem środków odurzających. Oprócz tego powinien mieć ze sobą: 

 • Dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty/paszport/kartę pobytu). 
 • Opłatę za badanie w wysokości 200 PLN (najlepiej w gotówce, nie każde miejsce posiada terminal). 
 • Stare prawo jazdy – jeśli pacjent stara się o przedłużenie terminu ważności. 
 • Okulary lub soczewki – jeśli pacjent na co dzień je nosi, badanie będzie wykonane w nich. 
 • Aparat słuchowy – jeśli pacjent ma problem ze słuchem i na co dzień się nim posługuje. 
 • Odpowiednią dokumentację medyczną, która może być pomocna podczas badania (wyniki badań krwi, EEG, EKG, RTG, zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia u osób przewlekle chorych, orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające hospitalizację). 

Badania i co dalej? 

Po wykonanych badaniach, z otrzymanym orzeczeniem lekarskim zgłoś się do odpowiedniego miejsca w Wydziale Komunikacji. Dodatkowo koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty, jedno zdjęcie w uniwersalnym formacie do dokumentów oraz wniosek o wydanie prawa jazdy.