Na czym polega wellbeing?

Wellbeing w pracy to termin odnoszący się do stanu, w którym pracownicy doświadczają satysfakcji z pracy, poczucia bezpieczeństwa i szacunku, jak również równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jest to kompleksowy koncept, który obejmuje różne aspekty dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i psychicznego pracowników.

Dlaczego wellbeing w pracy jest ważny?

Wellbeing w pracy jest kluczowy z wielu powodów, zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Pracownicy, którzy czują się dobrze na swoim miejscu pracy, są zazwyczaj bardziej zaangażowani i produktywni. Ich zadowolenie z pracy przekłada się na wyższą jakość wykonywanej pracy i lepsze wyniki dla organizacji.

Dobrostan pracowników ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie. Wysoki poziom wellbeingu w pracy może przyczynić się do zmniejszenia absencji chorobowej, co przekłada się na większą efektywność i mniejsze koszty dla organizacji. Pracownicy, którzy czują się dobrze w pracy, są mniej skłonni do poszukiwania nowego zatrudnienia. To zmniejsza koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

Poprawa dobrostanu w miejscu pracy może przyczynić się do zmniejszenia problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak stres, lęk czy depresja, które są często związane z niewłaściwym zarządzaniem w miejscu pracy, ale mogą także wynikać z problemów prywatnych, które mają bezpośredni wpływ na życie zawodowej.

Wellbeing w pracy

Wellbeing w pracy to wielowymiarowy koncept, który obejmuje wiele różnych aspektów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  • Fizyczny – zdrowie fizyczne pracowników jest niezwykle ważne. Bezpieczne i warunki pracy, dostęp do zdrowych posiłków, możliwość aktywności fizycznej, odpowiednia ergonomia – to wszystko wpływa na fizyczny wellbeing pracowników.
  • Psychologiczny – praca może być źródłem stresu, co negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne. Dlatego też ważne jest, aby pracownicy mieli dostęp do wsparcia psychologicznego, a także aby kultura w miejscu pracy promowała zdrowe zarządzanie stresem i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
  • Emocjonalny – to, jak pracownicy czują się w swoim miejscu pracy, ma duże znaczenie. Kiedy pracownicy czują się cenieni, szanowani i zrozumiani, ich emocjonalny wellbeing wzrasta.
  • Socjalny – dobry klimat w zespole, poczucie przynależności, możliwość budowania pozytywnych relacji z kolegami – to wszystko wpływa na socjalne wellbeing pracowników.

Wellbeing w pracy z Emplomind

Firma Emplomind zajmuje się od wielu lat wdrażaniem strategii wellbeingowych w organizacjach. Projeslonalni coache, trenerzy, psycholodzy, psychoterapeci niosą pomoc wielu pracownikom. Firma świadczy zarówno usługi indywidualne, zajmuje się pracą z poszczególnymi pracownikami 1:1 lub też prowadzi zajęcia grupowe.

Pracownicy, zmieniający się z problemami psychicznymi, mają w każdym momencie możliwość skorzystania z porady specjalistów. Liderzy otrzymują wsparcie, edukację psychologiczną oraz instrumenty, które wspierają ich w realizacji postawionych celów. Edukacja psychologiczna umożliwia wszystkim zespołom zwiększenie świadomości siebie i pełne wykorzystanie ich potencjału.

Wellbeing w pracy jest obszarem, który w ostatnich latach zyskał na znaczeniu i ten trend jest prawdopodobny do utrzymania się w przyszłości. Coraz więcej organizacji zaczyna rozumieć znaczenie wellbeing pracowników i wprowadzać strategie w tym zakresie. W przyszłości można oczekiwać, że troska o wellbeing stanie się standardem w każdej firmie. Chcąc uzyskać profesjonalne wsparcie, warto skorzystać z usług firmy Emplomind, która od wielu lat współpracuje z właścicielami przedsiębiorstw, pomagając im wdrażać strategie wellbeingowe.