Rodzaje inwentaryzacji

Prawie każdy przedsiębiorca wie, co to inwentaryzacja, ponieważ w przypadku firm prowadzących działalność handlową i usługową oraz rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów jest to ustawowy obowiązek. Inwentaryzacja to spis z natury wszystkich składników finansowych i materialnych firmy.

Jakie są rodzaje inwentaryzacji?

Inwentaryzację można podzielić na rodzaje stosowane w zależności od rodzaju działalności, częstotliwości i charakteru działań:

  • inwentaryzacja roczna;
  • inwentaryzacja doraźna;
  • inwentaryzacja ciągła;
  • inwentaryzacja nadzwyczajna;
  • inwentaryzacja cykliczna;
  • inwentaryzacja częściowa;
  • inwentaryzacja kontrolna.

Aby być w zgodzie z prawem, najlepiej zlecić wybór rodzaju inwentaryzacji oraz jej przeprowadzenie firmie zewnętrznej, na przykład RGIS działającej na rynkach europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Poniżej znajdziecie opis kilku najpopularniejszych rodzajów inwentaryzacji.

Inwentaryzacja roczna

Inwentaryzacja roczna to najpopularniejszy rodzaj spisu z natury organizowany raz do roku, mający za zadanie precyzyjne wyliczenie stanów magazynowych oraz pokazanie różnic z księgami rachunkowymi. Inwentaryzacja roczna przeprowadzana jest do ostatniego dnia każdego roku obrotowego.

Inwentaryzacja doraźna

Jak sama nazwa wskazuje, inwentaryzacja doraźna przeprowadzana jest w sytuacji, kiedy w firmie zajdzie taka potrzeba. Na przykład podczas wymiany kadry pracowniczej odpowiedzialnej za stan materialny czy też podczas postawienia firmy w stan upadłości, na życzenie syndyka masy upadłościowej.

Inwentaryzacja cykliczna

Inwentaryzacja cykliczna charakteryzuje się wcześniej zaplanowaną powtarzalnością, odbywa się najczęściej raz na miesiąc, kwartał lub rok. Najważniejsze, by skutecznie spisać majątek firmy.

Inwentaryzacja nadzwyczajna

Jeśli występują nadzwyczajne okoliczności, może być przeprowadzona inwentaryzacja nadzwyczajna, na przykład, kiedy takie żądanie wytypuje prokuratura lub policja, w sytuacji takiej, jak choćby włamanie do firmy. Inwentaryzację nadzwyczajną przeprowadza się także, kiedy występuje stan klęski żywiołowej, na przykład stan magazynu zostaje zalany poprzez powódź.

Inwentaryzacja kontrolna

Inwentaryzację kontrolną wykonuje się wtedy, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości lub, gdy przedsiębiorca chce uzyskać pełen raport ze swojej działalności. Również, kiedy inwentaryzacja wykonywana jest na zlecenie policji lub prokuratury.

Metody są różne, a wszystko zależy od działalności, jaką się prowadzi. Profesjonalna firma, jak RGIS zajmie się inwentaryzacją w sposób jak najmniej obciążający samego przedsiębiorcę i w jak najkrótszym czasie.