Czym jest znak towarowy i jak wygląda jego prawna ochrona?

Każdy z nas w codziennym życiu niemal na każdym kroku spotyka wiele znaków towarowych. Podświadomie kojarzymy je z konkretną marką lub osobą. Służą one m.in. do odróżnienia produktów czy też usług świadczonych przez jednego przedsiębiorcę od ofert pozostałych usługodawców obecnych na rynku. Czym jednak według polskiego prawa jest ten znak i czy podlega ochronie, tak by nikt nie mógł go użyć? Odpowiedzi na te pytania poznasz w dalszej części naszego artykułu.

Pojęcie znaku towarowego

Na samym początku warto zdefiniować i wyjaśnić czym są znaki towarowe z perspektywy prawnej. Pojęcie to omawia Ustawa o Prawie i Własności Przemysłowej z 30 dnia czerwca 2000 r. W myśl jej przepisów:

,,1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”

„2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk’’.

Mówiąc prościej znak towarowy to oznaczenie umożliwiające wyróżnienie oferty danego usługodawcy na rynku. Poza tym znak ten musi być możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, sporządzonym przez Urząd Patentowy, ponieważ posługiwać może się nim tylko i wyłącznie osoba posiadająca do niego prawa. Zastrzeżenie go i wpisanie na tę listę jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy znak ma charakter indywidualny oraz pomyślnie przejdzie tzw. proces sprzeciwowy.

Na czym polega procedura zastrzeżenia znaku?

Na wstępie musicie wiedzieć, że w każdym wypadku proces ten wygląda nieco inaczej i każda sprawa rozpatrywana jest w trybie indywidualnym. Rzeczą, która sprawia najwięcej problemów w takiej sytuacji jest fakt, że właściciele podobnego znaku mają prawo sprzeciwić się rejestracji naszego. Jeśli sprzeciw ten zostanie poprawnie uzasadniony, nasz wniosek może zostać oddalony, co przysporzy nam wielu trudności. Sam proces zgłoszenia znaku do Urzędu Patentowego rozpoczyna się trwającym od 2 do 4 miesięcy okresem badań. Po tym czasie następuje tzw. okres sprzeciwowy trwający 3 miesiące. To właśnie wtedy inni usługodawcy mają szansę na rozpocząć proces sprzeciwowy, który może się ciągnąć od 3 do 8 miesięcy. Jeśli nikt owego protestu nie wniesie, bądź okaże się on bezpodstawny następuje finalna rejestracja. Końcowy etap trwa zazwyczaj od 1 do 2 miesięcy. Jest to dość czasochłonna procedura, jednak pomyślne zakończenie sprawy gwarantuje przedsiębiorcy wiele korzyści. Jakich? – Odpowiedź na to pytanie czeka w kolejnym akapicie.

Korzyści z umieszczenia znaku towarowego w rejestrze

Znak towarowy przedsiębiorstwa pomyślnie umieszczony na liście Urzędu Patentowego będzie przede wszystkim objęty ochroną prawną. Oznacza to tyle, że nikt poza nami nie będzie mógł z niego korzystać i wykorzystywać we własnych celach. Firma używająca legalnego, zarejestrowanego znaku budzi również zdecydowanie większe zaufanie wśród konsumentów. Zabieg ten pozwala także znacząco podnieść renomę naszej marki. Zarejestrowany znak towarowy będzie mógł stanowić przedmiot obrotu handlowego. Jest to zabezpieczenie przed sytuacją, w której inny usługodawca zarejestruje nasz znak przed nami. Wówczas nawet, jeśli to my stworzyliśmy dany znak i stosowaliśmy go pierwotnie, zostaniemy zmuszeni do zaprzestania jego używania. Podsumowując nawet, jeśli procedura rejestracji znaku towarowego trwa stosunkowo długo, warto jest doprowadzić tę sprawę do końca. Dzięki temu zdołamy zabezpieczyć siebie i swoją firmę przed wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami.