Szafki BHP – co powinniśmy o nich wiedzieć?

Szafki BHP montowane w miejscu pracy są nie tylko elementem wyposażenia, który ma zapewnić pracownikom odpowiedni komfort. Zapewnienie niezbędnego miejsca, w którym można bezpiecznie pozostawić rzeczy osobiste i prywatne ubrania, jest również jednym z wymogów wynikającym z przepisów BHP. Co trzeba wiedzieć o wymogach prawnych dotyczących szatni pracowniczych, oraz jakie wymogi powinny spełniać meble metalowe instalowane w szatniach?

Szafki BHP – wymagania prawne

Szczegółowe przepisy dotyczące standardów, jakie musi spełnić pomieszczenie pełniące funkcję szatni, zostały dokładnie sprecyzowane w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim, wyróżnia się kilka rodzajów szatni pracowniczych, w zależności od preferencji pracodawcy i typu działalności, jaką prowadzi. Zgodnie z tym rozporządzeniem, szafki socjalne BHP nie są wymagane jedynie w przypadku, w którym firma zatrudnia wyłącznie pracowników biurowych. Prawo określa nie tylko sytuacje, w których instalacja szafek pracowniczych jest wymagana, ale również ich minimalne rozmiary. Zostały one określone w normie PN -75M-78711 i muszą wynosić co najmniej:

  • wysokość 1800 mm,
  • szerokość 400 mm,
  • głębokość 480 mm.

Zgodnie z tą normą szafka ubraniowa metalowa powinna posiadać przegrodę dzielącą ją na pół, półki, a także drążek. Każdy producent mebli metalowych do zastosowania profesjonalnego jest świadomy istnienia tych norm, zatem szafki dostępne na rynku w zdecydowanej większości spełniają wszystkie wymogi.

Czy każdy pracownik musi posiadać indywidualną szafkę?

Przepisy nie określają tego w sposób jasny, jednak w tej sprawie można kierować się decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2019 r. Uznano w nim, że sytuacja w której pracownik po zakończeniu zmiany musi zwolnić swoją szafkę koledze, który tą zmianę rozpoczyna, jest niedopuszczalna. Zgodnie z opisanym wyrokiem pracodawca powinien zapewnić co najmniej tyle osobnych, indywidualnych szafek pracowniczych, ile wynosi ogólna liczba zatrudnionych osób. Złamaniem przepisów BHP będzie również całkowity brak wydzielonej szatni w miejscu pracy.

Czy pracodawca może skontrolować szafkę?

Przepisy określające możliwość otwarcia i kontroli szafek pracowniczych dla wielu osób oceniane są jako dość kontrowersyjne. Bezdyskusyjnym jest fakt, że takie szafki zostały sfinansowane ze środków pracodawcy, więc są jego własnością. W firmie zazwyczaj znajdują się również zapasowe klucze, na wypadek ich zagubienia czy uszkodzenia przez jednego z pracowników. Mimo tego, skontrolowanie szafki pracownika jest dopuszczalne tylko w przypadku konkretnego, ważnego powodu. Jednym z nich może być na przykład uzasadnione przypuszczenie popełnienia kradzieży (niezależnie od tego czy skradzione zostało mienie firmy, czy własność jednego ze współpracowników). Pracownicy powinni jednak zostać wcześniej poinformowani o tym, że takie kontrole mogą być przeprowadzane, oraz o ewentualnych przyczynach ich wykonywania.