Deklaracja środowiskowa – wymogi prawno-formalne

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD (ang. EPD – Enrviromental product Declaration) nie zalicza się do ekologicznych certyfikatów wielokryterialnych, natomiast jest świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko, podczas poszczególnych etapów wytwarzania i cyklu życia. Analiza LCA obejmuje takie aspekty jak: produkcja, pozyskanie materiałów, transport, montaż i użytkowanie aż po późniejszą utylizację i recykling. Ocena pozwala określić ilościowo wydobycie surowców, zużycie wody, wytwarzanie odpadów oraz energochłonność podczas procesu produkcji.

Deklaracja EPD – co obejmuje?

Deklaracja środowiskowa umożliwia porównanie profilu środowiskowego oraz przyczynia się do stworzenia dokładnej oceny wraz z selekcją wyborów, pod względem zweryfikowanej efektywności ekologicznej danej usługi, towaru czy produktu.

Mowa tu o materiałach

wykorzystywanych w budownictwie np. styropian, wełna mineralna, bloczki z gazobetonu oraz
inne wyroby niezbędne podczas budowy. Oczywiście to od danego przedsiębiorstwa zależy jaki materiał chce poddać ocenie.

Znaczna elastyczność w tym zakresie skłania Firmy do korzystania z Deklaracji Środowiskowych EPD.

EPD wymogi prawno – formalne

Deklaracje środowiskowe EPD są opracowywane w oparciu wymagań norm: ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe typu III oraz EN 15804 Zrównoważoność obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobu – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.

Deklaracje EPD są tworzone i komponowane po przeprowadzeniu LCA, czyli oceny cyklu życia, z uwzględnieniem obowiązujących zasad produktów kategorii. Product Category Rules zarządzane są przez operatorów programu EPD, którzy zapewniają zgodność deklaracji środowiskowej EPD z normą ISO 14025.

Weryfikacja EPD zostaje przeprowadzona przez niezależną, obiektywną i wyspecjalizowaną stronę trzecią, która ma odpowiednie kompetencje do tego typu działań. Zweryfikowane deklaracje są potwierdzeniem i przekazem dla rynku budowlanego, że ocenione produkty mogą przyczyniać się do budowy przewagi konkurencyjnej.

Międzynarodowa organizacja ECO-Platform zrzesza podmioty weryfikujące i wydające deklaracje środowiskowe EPD. Polskim towarzystwem weryfikującym jest Instytut Techniki Budowlanej ITB.

Korzyści płynące z deklaracji EPD

Firmy, które zdecydowały się na Deklaracje EPD wyraźnie informują rynek, jak poszczególne materiały oddziałują na środowisko w porównaniu do materiałów konkurencyjnych. Świadoma decyzja konsumencka to kluczowy aspekt w walce o ochronę środowiska.

Deklaracja coraz częściej jest wymagana w ramach tzw. zielonych zamówień publicznych, jako istotny element dokumentacji, który może przesądzić w przetargu.

Rynek nieruchomości energicznie się zmienia, podobnie jak Klienci, którzy przywiązują coraz większą wagę do rozwiązań ekologicznych i zielonego budownictwa.
Warto zaznaczyć, że Deklaracja EPD niesie za sobą również takie korzyści jak:

  • zdobycie większej ilości punktów podczas prowadzenia procesu certyfikacji wielokryterialnej typu BREEAM, LEED oraz WELL,
  • wsparcie pozytywnego wizerunku marki na rynku,
  • redukcja szkodliwego działania materiałów na środowisko,
  • ułatwienie podejmowania racjonalnych decyzji przez Klientów.