Prawnik potrzebny od zaraz?

Żyjemy w świecie prężnego rozwoju technologicznego. Na każdym kroku spotykamy się z sytuacjami, które nie są dla nas oczywiste. W takim przypadku pomocny będzie dla nas prawnik. Czym się zajmuje jurysta i gdzie go szukać? Specjalista do spraw prawnych potrzebny od zaraz!

Radca prawny, adwokat, a może doradca prawny?

Każdy, kto ukończył studia prawnicze, może być nazywany prawnikiem. Zatem będzie nim zarówno radca prawny, adwokat, sędzia, prokurator, jak i notariusz. Każdy z nich musiał przejść taką samą drogę, czyli ukończyć pięcioletnie ogólne studia z zakresu prawa, i dalej kształcić się specjalistycznie na aplikacji. Ale również przed osobami bez ukończonej aplikacji ścieżka zawodowa stoi otworem. Osoba taka może między innymi:
1. Udzielać porad prawnych,
2. Sporządzać umowy,
3. Tworzyć opinie
4. Praktykować jako etatowy pracownik w firmie lub urzędzie albo prowadzić własną działalność gospodarczą.
Prawnik, który nie ukończył aplikacji, nie ma uprawnień do posługiwania się tytułem radcy prawnego czy adwokata. Może on jednak działać jako doradca prawny lub zatrudnić się, jako specjalista prawny.

Uprawnienia oraz ograniczenia

Fakt, że dana osoba zakończyła swoje kształcenie na etapie studiów prawniczych, ma niestety swoje odzwierciedlenie w zakresie jej uprawnień. Przykładowo, „zwykły” prawnik nie ma prawa reprezentować klientów przed sądem. Z drugiej strony, nie jest on ograniczany przez liczne normy i przepisy regulujące zasady przynależności do konkretnej prawniczej grupy zawodowej. Tak więc, węższy zakres spraw, którymi prawnik może się zajmować, jest rekompensowany przez brak wielu obowiązków związanych z pracą adwokata, radcy prawnego, czy notariusza.

Wady i zalety zawodu

Radca prawny czy adwokat mają bardzo szerokie uprawnienia w zakresie reprezentacji swoich klientów przed sądami powszechnymi, urzędami administracji państwowej i innymi. Uprawnienia te są znacznie ograniczone dla prawników, którzy nie złożyli żadnego z egzaminów zawodowych. W praktyce rzadko kiedy mogą oni bezpośrednio reprezentować klienta. Ponadto, klientowi korzystającemu z pomocy pełnomocnika zawodowego, z mocy prawa należy się zwrot kosztów takiej reprezentacji (w przypadku wygranej). Z drugiej strony, prawnik bez aplikacji może być bardziej konkurencyjny jeśli chodzi o cenę świadczonych usług i elastyczność w podejmowaniu działań.

Artykuł opracowano z https://kancelariaminsk.pl/